ENERGY GROUP a.s. Baňa Dolina, a.s.

Baňa Dolina člen skupiny Energy Group

Baňa Dolina bola jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne s vysokou nezamestnanosťou.

Výhradné ložisko hnedého uhlia Modrý Kameň leží v Ipeľskej kotline Juhoslovenskej uhoľnej panve.

Baňa Dolina ukončila svoju ťažobnú činnosť ku dňu 31. mája 2015.
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2016 All rights reserved.